Nenávisť

Všetky príbehy začínajú rovnako
nič nové pod slnkom.
Keď jedna hviezda zhasne,
musí sa iná rozsvietiť
isto, dážď a náhoda
noc a gitary
môžeme tomu veriť
každý svojím slovám, svojim pohľadom
všetky príbehy majú svoj vlastný príbeh
neposláchajte čo vám hovoria
láska, to je jediné, čo má význam
ľudia sa vždy budú milovať tak silno
a potom pomaly, bez toho, že by chceli
prejdú od srdca k spomienke
Všetky príbehy začínajú rovnako
nič nové pod slnkom
ako tento - Elisabeht a Dorien

môj upravený Shakespeare,
hl. postavy... Elizabeth Kapulety, Dorien Montek
tento príbeh už mám celý hotový, k predchádzajúcemu
sa ešte vrátim