Blog uživatele moira

Izy, intrikářka a milovnice

Doufám, že se vám boj bude líbit, protože si nejsem jistá, jestli splní vaše představy...  hezký počteníčko....  moira

15.kapitola: Druhý nejtěžší boj v existenci...
 
Podle toho, jak novorození začali zdrhat jsem poznala, kdo asi vyhrává. Zatím my. Snažila jsem se ze všech sil manipulovat se Štítem. Volala jsem ho Hlasem do lesa, kde bych ho pak zajala, ale vždy, když už byl na hranici lesa, tak se ovládl.

V noci nevycházej 3

Nechtěla jsem dnes přidat kapitolu, ale řekla jsem si: Když můžu tak proč ne? Tak tady to máte. m.

Uzdravuju se..

S trhnutím jsem se posadila a zadržela výkřik, který se mi dral z hrdla. Před očima jsem měla vidinu vlkodlaka, který mi cvakal zuby před obličejem a jeho čumák se blížil k mému hrdlu...

V noci nevycházej 2

První lov 2/2

Z části jsem se svého lovu obávala, z části jsem se na něj těšila. Budou to jen skřítci! Nanejvíš broučníci!! uklidňovala jsem se. Marně.

Izy, intrikářka a milovnice

14.kapitola: Jak ho dostat?

V noci nevycházej 1

Je tu první kapitola... užijte si jí!! (poznámka: vše vyvedené kurzívou jsou vzpomínky Meye na její dětství, ppř. jsou to její myšlenky... :)) m.

První lov 1/2

Šprtala jsem se v dějepisu a snažila si zapamatovat data. A když jsem to zvládla, vypadlo mi zase, kdo a kde v tom roce co uděla. Jednoduše, bylo to beznadějné!! Takhle bych se asi trápila do rána (nebo bych poklidně a s čistým svědomím usla za deskou stolu), kdyby noční klid neproťalo táhlé zavytí - zavřeštění.

Izy, intrikářka a milovnice

Přidávám co nejvíce, dokud můžu... :)) m.

13.kapitola: Příprava na boj

,,Izy!!" někdo se mnou cloumal a křičel na mě. Zasténala jsem a chytla se za hlavu.

,,Demitri, to jsi takový necita, že mě zamorduješ ještě před bojem?!" zašeptala jsem zlobně a vytrhla se mu. On se na mě úlevně podíval. Rozhlédla jsem se okolo sebe a zjístila, že mě každý pozoruje. Usmála jsem se na ně a někteří si zase začali hledět svého. Nechápavě jsem se otočila na Demitriho a Erota.

,,Co se stalo!" broukla jsem tiše, ale trochu naštvaně.

V noci nevycházej - Úvod

Tady máte úvod k povídce, popis toho, jak to v Meyeniném světě chodí. Doufám, žese bude líbit... :)) m.

Izy, intrikářka a milovnice

12.kapitola: Poplach!

 Ležela jsem v krásně měkké posteli a byla stulená Erotovy u boku. Cítila jsem se skvěle. Byla jsem... šťastná... Líně jsem se protáhla a usmála se na Erota. Ten se na mě díval nevyzpytatelným pohledem. Tázavě jsem nadzvedla obočí.

V noci nevycházej

Rozhodla jsem se tu zveřejnit mou novou povídku, která ale nemá nic společného s knihami S. Meyerové. Je to jen můj vlástní výtvor... :)

VNN je fantasy. Je o dívce, Meye, která pochází z Lovecké rodiny po obou rodičích. Co její rodina loví?

Někdy za vlády Karla IV. se jeden alchymista pokoušel vyvolat Ďábla. Nikdo dodnes neví, kde vzal moc k takovému skutku... snad jen nespočet lidských obětí to mohlo vyvážit. Téměř se mu to podařilo, ale ke konci rituálu se zhrozil a přerušil jej.

Izy, intrikářka a milovnice

Jsem tu s další kapitolou Izy, doufám, že se bude líbit... :))

11.kapitola: Pravdu nebo lež, láska nebo né..

Rozhlédla jsem se po sále a hledala nějaké místo, kde bych jsi s Edwardem mohla promluvit. Nikde nic.

,,Hledáš někoho?" zeptal se Aro.

,,Erota, nedal mi dárek!" pohotově jsem vymyslela výmluvu a zazubila se. Aro jen nechápavě zakroutil hlavou a šel se bavit s jinými hosty. Určitě si pomyslel něco jako: Nemáš těch dárků i tak dost? a pravda byla, že jsem jich měla až přespříliš.